Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva este un muzeu de importanță regională care adăpostește colecții de arheologie, istorie, științele naturii, etnografie și numismatică. Începuturile muzeului datează din 1880, odată cu înființarea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara, colecțiile acesteia constituind baza viitorului muzeu. Ca instituție publică, muzeul devean a fost înființat în anul 1921, iar din 1938 sediul său se află în palatul Magna Curia, clădire – monument istoric (sec. XVI) amplasată la poalele Dealului Cetății. Muzeul administrează situri arheologice de importanță majoră, precum Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei romane, sau situl de epocă romană de la Micia (Vețel). Publicația științifică a muzeului este anuarul Sargetia, fondat în anul 1937.

Consiliul Județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este autoritatea administrației publice locale constituită la nivel județean, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Printre atribuțiile consiliului se regăsesc elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială și de administrare a teritoriului, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale; sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale etc.

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București este un institut al Academiei Române, situat în București, specializat în preistorie, istorie veche, arheologie clasică și istorie medievală. Nucleul din care s-a dezvoltat instituția este Muzeul Național de Antichități cu colecțiile sale. Din 1932, sediul Institutului de Arheologie se află pe strada Henri Coandă, nr. 11 (Casa Macca). Principala publicație editată de institut este revista de arheologie Dacia, fondată în  de arheologul și istoricul Vasile Pârvan. De-a lungul existenței sale Institutul de Arheologie a fost unul dintre organizatorii și promotorii cercetărilor arheologice din țară, contribuția sa la dezvoltarea acestei științe în România fiind esențială.

Comisia 30: Practici funerare în Preistorie și Protoistorie (UISPP)

UISPP-Comisia 30: Practici funerare în Preistorie și Protoistorie este una dintre comisiile științifice ale Uniunii Internaționale a Științelor Preistorice și Protoistorice (UISPP). Programul de cercetare s-a axat, în special, pe diverse subiecte referitoare la practicile funerare sau de sacrificiu în epocile bronzului și fierului. În plus, au fost tratate subiecte importante privind relația dintre necropole și așezări sau locuri de cult. Cu diferite ocazii au fost organizate mese rotunde pe teme de interes general, cum ar fi cooperarea dintre cercetătorii care lucrează în domeniul arheologiei funerare sau legislația privind protecția patrimoniului. Comisia 30 a organizat 21 de colocvii și sesiuni internaționale și a publicat 20 de volume științifice.