Stimate Doamne/Domni

În cuprinsul primei circulare am transmis o serie de informații privind organizarea celui de-al XIV-lea Congres Internațional de Tracologie. Congresul se va desfășura la Deva, în perioada 6-10 mai 2020, sub titlul:
THRACing the Past: From Bronze Communities to Iron Kingdoms
În această circulară (a doua) facem noi precizări privind derularea evenimentului.
La momentul recepționării acestei circulare puteți să procedați la înscriere prin completarea formularului disponibil online pe site-ul dedicat congresului, la adresa https://thracology2020.com/. Formularul se găsește la meniul Registration și poate fi completat până la 30 noiembrie 2019, data limită pentru înscriere. În acest formular vă rugăm să introduceți rezumatul lucrării (comunicare sau poster) pe care doriți să o susțineți, precizând titlul exact al acesteia, numele autorului (autorilor) și un text concis. Conținutul rezumatului (titlu, nume, text) nu trebuie să depășească 500 de cuvinte și să fie în concordanță cu titlul și subiectul propus. Rezumatul va fi scris în limba în care se va face comunicarea (sau posterul) la congres (engleză, franceză, germană) și va fi redactat în format Microsoft Word (.doc sau .docx). În concordanță cu titlul congresului, temele care pot fi abordate sunt: tracii și istoria lor, arta, cultura, limba, religia, precum și subiecte legate de numismatică, epigrafie și studii interdisciplinare, toate acestea integrate intervalului cronologic delimitat de epoca bronzului și antichitatea târzie.
În cuprinsul formularului de înscriere este inclusă și opțiunea de a aplica pentru un grant, adresată, în special, cercetătorilor tineri, cercetătorilor pensionari, precum și celor din afara Uniunii Europene. Grantul constă în cazare și masă gratuite pe toată durata congresului. De asemenea, în formularul de înscriere se solicită informații despre participarea la excursia documentară programată pentru ultima zi a congresului (10 mai 2020). Am prevăzut și posibilitatea ca participanții să poată fi însoțiți. Partenerii vor completa un formular de înscriere identic, marcând rubrica destinată lor și precizând toate informațiile solicitate, cu excepția celor referitoare la contribuția științifică. Vă rugăm să ne transmiteți aceste date pentru a ne ajuta la organizarea în bune condiții a manifestării științifice!
După primirea formularului de înscriere, organizatorii vor decide acceptarea sau respingerea lucrării dumneavoastră. În acest sens, veți primi un răspuns în scris, în cel mai scurt timp. Totodată, cercetătorii care au aplicat pentru obținerea unui grant vor fi înștiințați despre rezultatul solicitării lor. Programul congresului va fi întocmit în etapa următoare perioadei de înscriere.
Reamintim faptul că participarea la congres presupune plata unei taxe. Această taxă va putea fi plătită de îndată ce primiți confirmarea înscrierii la congres. Cuantumul taxei este de 50 euro dacă va fi plătită până la 15 ianuarie 2020 și de 75 euro dacă va fi plătită după această dată, dar nu mai târziu de 15 martie 2020. În mod cu totul excepțional, se acceptă plata taxei până la data începerii congresului (6 mai 2020), cu condiția confirmării participării prin e-mail. În acest caz, cuantumul taxei va fi de 100 euro. Tinerii cercetători care nu au împlinit 35 de ani la data începerii congresului vor plăti o taxă redusă de 30 euro până la 30 noiembrie 2019 și de 45 euro până la 15 martie 2020. Contul în care se va face plata taxei este RO63BRDE220SV93562352200, deschis la BRD – Groupe Société Générale.
Informații despre modul în care puteți ajunge la Deva și despre posibilitățile de cazare vor fi transmise în următoarea circulară.
Vă rugăm să distribuiți această circulară tuturor cunoscuților care ar putea fi interesați de participarea la cel de-al 14-lea Congres de Tracologie. Toate informațiile despre congres le puteți afla pe website-ul https://thracology2020.com/. Pentru orice alte informații ne puteți scrie pe adresa thracology2020deva@gmail.com.