Participarea la congres presupune plata unei taxe. Cuantumul taxei este de 50 euro dacă va fi plătită până la 15 ianuarie 2020 și de 75 euro dacă va fi plătită după această dată, dar nu mai târziu de 15 martie 2020. În mod cu totul excepțional, se acceptă plata taxei până la data începerii congresului (6 mai 2020), cu condiția confirmării participării prin e-mail. În acest caz, cuantumul taxei va fi de 100 euro. Tinerii cercetători care nu au împlinit 35 de ani la data începerii congresului vor plăti o taxă redusă de 30 euro până la 30 noiembrie 2019 și de 45 euro până la 15 martie 2020. Contul în care se va face plata taxei este RO63BRDE220SV93562352200, deschis la BRD – Groupe Société Générale.

Un număr limitat de burse vor fi oferite cercetătorilor tineri, cercetătorilor pensionari, precum și celor din afara Uniunii Europene. Grantul constă în cazare și masă gratuite pe toată durata congresului.